Hva skjer? - Fagforbundet

Hva skjer?

Oktober 2020

Tillitsvalgtuka

Styremøte i pensjonistutlvaget

Scandic Hotel Alta

Møte for medlemmer i KA området

Scandic Hotel Karasjok

Webinar med tema roller, samarbeid og utfordringer

November 2020

Fagdag med tema Etikk på arbeidsplassen

Scandic Hotel Karasjok

Samling for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn

Lakselv Hotel, Lakselv

Regionsstyremøte

Scandic Hotel Alta

Representantskapsmøte

Scandic Hotel Alta

Fagforbundsuke

Desember 2020

Fagdag med tema Arbeidsglede og ergonomi

Thon Hotel Alta

Fagdag med tema Arbeidsglede og ergonomi

Scandic Hotel Vadsø