FAGFORBUNDET Helse Vestfinnmark avd.461

Fagforeningas forside arkiv

MAN FØLER SEG IKKE LIKE MYE VERDSATT……..

Klare ord fra de som streiker i dag ved private omsorgsbedrifter, en følelse ingen kan ta fra dem, men den kan rettes opp i. Det handler om å bli behandlet likt.

Fagforbundet ønsker en Ap-ledet, rødgrønn regjering

Fagforbundet har fått flere reaksjoner fra medlemmer og tillitsvalgte, etter at lederen av Fagforbundet i Rogaland uttalte seg om valget, regjeringsspørsmålet og hvem som skal være statsminister etter valget.

KUTT I OVERFØRINGER ER IKKE RETT MEDISIN.

Statsbudsjettet gjør det svært vanskelig for kommunene å tilby innbyggerne både en god skole, verdig eldreomsorg og et trygt helsetilbud.

Renholderens dag 7. desember

Dagens renholdere merker Korona i sitt daglige arbeid, og har stått i dette siden starten.

FRA DELTID OG MIDLERTIDIGHET TIL FAST ANSATT.

Katrine og Tove gikk fra deltid og midlertidighet til fast stilling, med hjelp av hovedtillitsvalgte i Fagforbundet.

VERV EN - FÅ TO

Nå blir det enklere å sikre seg de aller flotteste vervepremiene! I Fagforbundsuka 23. - 29. november får du doble vervepoeng ved verving av yrkesaktive medlemmer som er vervet denne uka.

Portrettintervju med Reidun Marit Gaup

Reidun er hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Kautokeino. Dette er verv hun tar på dypeste alvor, og trives med ansvaret hun har påtatt seg.

Liss Friberg, Plasstillitsvalgt ved Arones Barnehage og opplæringsansvarlig i Fagforbundet Alta.

Liss er opptatt av rettferdighet og ønsker at alle skal være inkludert, hun synes det er interessant og lærerikt å være tillitsvalgt.

Linda Ursin Olsen, Hovedtillitsvalgt, Plasstillitsvalgt, Nestleder Fagforbundet Måsøy.

Fagforbundet Finnmark sin tillitsvalgt i dag 28.10.20 heter Linda, hun er Hovedtillitsvalgt, Plasstillitsvalgt og Nestleder i den lokale fagforeningen i tillegg til arbeidet sitt som renholder på Havøysund skole i Måsøy Kommune.

Aron Bedi Plasstillitsvalgt på Finnstjerna bofelleskap i Vadsø

Fagforbundet sin tillitsvalgt i dag 27.10.20 heter Aron og er fra Vadsø. Aron trives med utfordringer, og det var en av grunnene til at han ble tillitsvalgt.