FAGFORBUNDET Helse Vestfinnmark avd.461

Fagforeningas forside arkiv

ER FINNMARKS BEFOLKNING MINDRE VERD ENN RESTEN AV NORGE?

De ansatte forteller at arbeidstiden endres fra aktiv vakt til passiv vakt, for ambulansepersonell i Finnmark. Det tar lengere tid å rykke ut, derfor undres nestleder i Fagforbundet Finnmark seg på om Finnmarks befolkning er mindre verd enn resten av Norge?

Ambulansearbeideren, en spennende og givende jobb

Erica, akkurat fått fagbrev som ambulansearbeider

Egil Klevberg, Alta

I dag presenterer vi Egil Klevberg. Jobber som kirketjener i Alta.

Feier`n.

Utdanning og jobb er en fin kombinasjon.

Intervju med medlem i yrkesseksjon helse og sosial

Reidun Kolpus er jordmor og arbeider ved Fødeavdelingen på Kirkenes Sykehus.

Portrettintervju av medlem i yrkesseksjonen kontor og administrasjon

Dette er sekretær Laila Thomassen som jobber ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset HF.

KA KAN VI GJØRE FOR DÆ?

Har du noe du lurer på? Noe å fortelle, ønsker bli medlem? Behøver du hjelp? Er dere en gruppe på jobb som ønsker en prat i pausen? Tillitsvalgt med en historie, eller spørsmål? Når vi ikke kan reise rundt til deg i Fagforbunds uka, da er Fagforbundet Finnmark her for deg med åpen telefon og stort panel med styret i Fagforbundet Finnmark. Dersom du ønsker kan du også stille spørsmål i Chat på Fagforbundets Finnmarks Facebook side samme tidspunkt og dag. Du har mulighet å ringe tirsdag 11-13, eller onsdag 13-15.Tel: 78450090. Del dette gjerne med din kollega, medstudent og venner. Velkommen til en hyggelig prat.

Har du husket å melde deg på gratis webinar?

OBS! Tidspunktet er endret til kl. 11:00 på onsdag 17.6. Digitalt foredrag med Ole Andre Bråten.

Hva gjør avstanden, isolasjonen og videomøtene med oss?

Gratis webinar: Hva tar vi med oss av erfaringer inn i "det nye arbeidslivet".

Fagforbundet Finnmark gratulerer med sykepleierdagen 12.05.2020.

Verdens helseorganisasjon hadde planlagt at 2020 skulle være året der sykepleierne skulle markeres og det ble det, men på en litt annen måte en det som tenkt på forhånd.