Liss Friberg, Plasstillitsvalgt ved Arones Barnehage og opplæringsansvarlig i Fagforbundet Alta. - Fagforbundet

Liss Friberg, Plasstillitsvalgt ved Arones Barnehage og opplæringsansvarlig i Fagforbundet Alta.

lissfribergalta.jpg

Liss er opptatt av rettferdighet og ønsker at alle skal være inkludert, hun synes det er interessant og lærerikt å være tillitsvalgt.

 

Fagforbundet Finnmark sin tillitsvalgt i dag 29.10.20 heter Liss hun er plasstilltsvalgt og opplæringsansvarlig i Fagforbundet Alta.

Hun jobber som  assistent ved Aronnes Barnehage i Alta. I tillegg er en av arbeidsoppgavene hennes å være attestant på fakturaer og timelister, samt har ansvar for matbestiling. Hun har fra i år verv som opplæringsansvarlig i Fagforbundet Alta, og kjører Fase 1 kurs for nye tillitsvalgte.

En av hobbyene hennes er å spille skarptromme i et trommekorps kun for damer. Det er utrolig artig, og det gir henne masse energi. Ellers liker hun å lese krim. Dem har har hytte i Snefjord og tilbringer ofte helgene der.

 I 2013 ble Liss plasstillitsvalgt. Hun som da var tillitsvalgt hadde ikke lyst å være det lenger, og spurte om Liss kunne overta. Hun visste lite om hva det dreide seg om, men hun takket pent ja, tenkte det kunne være interessant å prøve. I løpet av hennes periode som tillitsvalgt har det vært lite utfordringer. Men det siste året har det vært en omstilling i barnehagen hvor en avdeling har blitt lagt ned. Det har nok skapt en del usikkerhet på arbeidsplassen, og Liss har fått flere spørsmål om lover og regler på vårhalvåret enn hun har fått de syv foregående årene.

Det å være tillitsvalgt har blitt mer og mer interessant og lærerikt, synes Liss. I høst har hun bl.a. vært på første del av Fase 2 kurset (andre del av tillitsvalgtopplæringa), noe som hun skulle hatt for masse år siden. Liss hadde aldri trodd, for en tid tilbake, at å lære om lover og regelverk skulle være så engasjerende. 

Liss er opptatt av rettferdighet og ønsker at alle skal være inkludert. Dette er noe hun brenner for.

 Tekst og bilde:

Isak E. Thomassen

Leder Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst