FAGFORBUNDET Helse Vestfinnmark avd.461

Kontakt

Sykehusveien 35
9600 HAMMERFEST


Sentralbord: 78421032

Kontortid:


Leder: Grethe Ernø Johansen

Mobil: 481 05 667

Epost: Grethe.Erno.Johansen@finnmarkssykehuset.no

Kontakt oss